language

Carlsberg Group, Anaplan platformuna dayalı entegre bir finansal planlama sürecini nasıl oluşturdu?

Müşteri
Carlsberg Group
Endüstri
Yeme İçme, Üretim
Fonksiyonel alan
Finansal Planlama ve Analiz (FP&A)
Çözüm
Anaplan
Carlsberg Group, Anaplan platformuna dayalı entegre bir finansal planlama sürecini nasıl oluşturdu?

Finansal öngörüm, temel bir iş sürecidir ve onunla çalışmadaki herhangi bir kusur, bizim için önemli sonuçlarla doludur. İşin büyümesi ve gelişmesi, otomasyon çözümlerini uygulama ihtiyacına yol açan süreçlerin karmaşıklığı ile ilişkilidir.
Karşılaştığımız zorluk, entegre, iyi yapılandırılmış bir çözümün yardımı olmadan elde edilmesi imkansız olan bir plan ayrıntısı düzeyiyle P&L oluşturma ve yönetmenin şeffaflığını ve hızını artırmaktı. Aynı zamanda, ilgili tüm departmanlar arasındaki etkileşimin kalitesini önemli ölçüde iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Anaplan'ın dinamik planlama ve kontrol için esnek platformunun lansmanı, günümüzün gerçekleriyle özellikle alakalı hale geldi.

Doğu Avrupa'yı Kontrol Eden Operasyonlar Direktörü, The Carlsberg Group
01
ARKA PLAN

Carlsberg Group için işin dijital dönüşümünü hızlandırmak, COVID-19 salgını ve bazı çalışanların uzaktan çalışmaya aktarılması bağlamında daha da önemli hale geliyor.

Bu yöndeki en önemli ve büyük ölçekli girişimlerden biri, güvenilir bir öngörüm (P&L) oluşturulması ve yönetimi için evrensel bir süreç projesiydi. İş ekibi, BT platformlarının ve projelerinin uygulanmasının sonuçları için yüksek gereksinimler tespit edilmiştir:

 • Finansal planın oluşturulması için zaman ve maliyetlerin azaltılması
 • Verilerin detay düzeyinin artırılması
 • Genel S&OP sürecinin bir parçası olarak kilit yönetim kararlarının kalitesini ve hızını artırmak

Carlsberg Group için işin dijital dönüşümünü hızlandırmak, COVID-19 salgını ve bazı çalışanların uzaktan çalışmaya aktarılması bağlamında daha da önemli hale geliyor.

Bu yöndeki en önemli ve büyük ölçekli girişimlerden biri, güvenilir bir öngörüm (P&L) oluşturulması ve yönetimi için evrensel bir süreç projesiydi. İş ekibi, BT platformlarının ve projelerinin uygulanmasının sonuçları için yüksek gereksinimler tespit edilmiştir:

 • Finansal planın oluşturulması için zaman ve maliyetlerin azaltılması
 • Verilerin detay düzeyinin artırılması
 • Genel S&OP sürecinin bir parçası olarak kilit yönetim kararlarının kalitesini ve hızını artırmak
02
ÇÖZÜM

Anaplan entegre planlama platformu sayesinde, şirketin işinin özellikleri dikkate alınarak özelleştirilmiş bir çözüm oluşturuldu:

 • Lojistik, gelir, maliyet, üretim, pazarlama maliyetleri ve diğer giderler gibi çeşitli girdi verilerine dayalı olarak bir makaleye ve bir müşteriye kadar ayrıntıları içeren bir finansal öngörüm hesaplanması için bir model geliştirilmiştir.
 • İş kararlarının esnekliğini ve kalitesini artırmak için bir senaryo planlama süreci uyguladı.
 • Anaplan, tutarsız varsayımlar ve paralel hesaplamaların yanı sıra çelişkili kararlar riskini azaltan tek bir tutarlı gerçek kaynağı haline geldi.
 • Uygulanan çözüm, ekibi veri toplama, işleme ve kalite kontrolünden analiz ve proaktif eylemlere yeniden odaklamayı mümkün kıldı.

Anaplan entegre planlama platformu sayesinde, şirketin işinin özellikleri dikkate alınarak özelleştirilmiş bir çözüm oluşturuldu:

 • Lojistik, gelir, maliyet, üretim, pazarlama maliyetleri ve diğer giderler gibi çeşitli girdi verilerine dayalı olarak bir makaleye ve bir müşteriye kadar ayrıntıları içeren bir finansal öngörüm hesaplanması için bir model geliştirilmiştir.
 • İş kararlarının esnekliğini ve kalitesini artırmak için bir senaryo planlama süreci uyguladı.
 • Anaplan, tutarsız varsayımlar ve paralel hesaplamaların yanı sıra çelişkili kararlar riskini azaltan tek bir tutarlı gerçek kaynağı haline geldi.
 • Uygulanan çözüm, ekibi veri toplama, işleme ve kalite kontrolünden analiz ve proaktif eylemlere yeniden odaklamayı mümkün kıldı.
03
İŞLETME DEĞERİ
 • Veri birleştirme ve doğrulamada yılda 400 adam-gün tasarrufü.
 • SCU-Alt Kanal-Coğrafya-Müşteri detaylandırmasında P&L hesaplama süresi 7 iş gününden 3 iş gününe düşürüldü.
 • Süreç içindeki hesaplamaların artan doğruluğu ve şeffaflığı.
 • Veri birleştirme ve doğrulamada yılda 400 adam-gün tasarrufü.
 • SCU-Alt Kanal-Coğrafya-Müşteri detaylandırmasında P&L hesaplama süresi 7 iş gününden 3 iş gününe düşürüldü.
 • Süreç içindeki hesaplamaların artan doğruluğu ve şeffaflığı.

BİZE NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?

Join us in LinkedIn

  ЕСТЬ ВОПРОС?

  Да, у меня есть вопрос!

  Имя
  Фамилия
  Страна
  Компания
  Позиция
  Email
  Телефон
  Было бы интересно узнать больше о следующем:

   ASK A QUESTION

   I have a question in mind

   First Name
   Last Name
   Country
   Company
   Position
   Email
   Phone
   I'm particularly interested in hearing more about:

    FRAGE STELLEN

    Ich habe eine spezielle Frage

    Vorname
    Nachname
    Land
    Firma
    Position
    Email
    Telefon
    Es wäre interessant, mehr über die folgenden Punkte zu erfahren:

     BİR SORU SORUN

     Aklımda bir soru var

     İlk isim
     Soyadı
     Ülke
     Şirket
     Pozisyon
     Email
     Telefon
     Özellikle şunun hakkında daha fazla şey duymak istiyorum:

      НАПИСАТЬ НАМ

      Имя
      Фамилия
      Компания
      Телефон
      e-mail
      комментарий

       CONTACT US

       FIRST NAME
       LAST NAME
       COMPANY
       PHONE
       e-mail
       COMMENTS

        SCHREIB UNS

        VORNAME
        NACHNAME
        UNTERNEHMEN
        TELEFON
        e-mail
        KOMMENTAR

         BİZE YAZIN

         İLK ADI
         SOY İSİM
         ŞİRKET
         TELEFON
         e-mail
         YORUM

          ЗАПРОСИТЬ ДЕМО

          Хотелось бы посмотреть демо

          Имя
          Фамилия
          Страна
          Компания
          Индустрия
          Позиция
          Email
          Мне было бы интересно пообщаться и увидеть быструю демонстрацию:

           BOOK A DEMO

           I'd be interested in seeing a quick demo

           First Name
           Last Name
           Country
           Company
           Industry
           Position
           Email
           I'd be interested in having a chat and seeing a quick demo:

            DEMO BUCHEN

            Ich würde gerne eine kurze Demo sehen

            Vorname
            Nachname
            Land
            Firma
            Industrie
            Position
            Email
            Ich wäre an einem Gespräch und einer kurzen Demo interessiert:

             DEMO İSTEYİN

             Hızlı bir demo görmek isterim

             İlk isim
             Soyadı
             Ülke
             Şirket
             Endüstri
             Pozisyon
             Email
             Sohbet etmek ve hızlı bir demo görmek isterim: