language

Çevrimiçi hipermarket, Anaplan sayesinde finansal plânlamanın hızını ve kalitesini artırdı

Müşteri
gıda ve ilgili ürünlerin çevrimiçi hipermarketi
Endüstri
E-commerce, Perakende
Fonksiyonel alan
Finansal Planlama ve Analiz (FP&A)
Çözüm
Anaplan
Çevrimiçi hipermarket, Anaplan sayesinde finansal plânlamanın hızını ve kalitesini artırdı
01
ARKA PLAN

Herhangi bir çevrimiçi hizmet işinde, kullanılan teknolojilerin kalitesi şirketin rekabet gücünü belirler. Teknolojiler, bilinçli yönetim kararları almak için gerekli olan verileri sağlayarak uzmanlara ve yönetime değişiklikler hakkında derhâl bilgi verir. Karar alma hızı ve plânlamanın doğruluğu, finansal sonuçları doğrudan etkiler ve ancak teknoloji, bir kaynaktan bir paydaşa bilgi iletmek için gereken süreyi en aza indirebilir. Daha önce, COVID-19 salgınının ortasında Şirket, tüketici talebinde hızlı kararlar ve iş yeniden yapılandırması gerektiren önemli değişikliklerle karşı karşıya kaldı.

 

Oluşan durumda, birçok geliştirme senaryosunun mümkün olan en kısa sürede hesaplanmasına izin veren araçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Tam da bunun için, yönetim ekibi için en önemli girişimlerden biri, şirketin mali planını toplama sürecini otomatikleştirme projesi oldu.

Herhangi bir çevrimiçi hizmet işinde, kullanılan teknolojilerin kalitesi şirketin rekabet gücünü belirler. Teknolojiler, bilinçli yönetim kararları almak için gerekli olan verileri sağlayarak uzmanlara ve yönetime değişiklikler hakkında derhâl bilgi verir. Karar alma hızı ve plânlamanın doğruluğu, finansal sonuçları doğrudan etkiler ve ancak teknoloji, bir kaynaktan bir paydaşa bilgi iletmek için gereken süreyi en aza indirebilir. Daha önce, COVID-19 salgınının ortasında Şirket, tüketici talebinde hızlı kararlar ve iş yeniden yapılandırması gerektiren önemli değişikliklerle karşı karşıya kaldı.

 

Oluşan durumda, birçok geliştirme senaryosunun mümkün olan en kısa sürede hesaplanmasına izin veren araçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Tam da bunun için, yönetim ekibi için en önemli girişimlerden biri, şirketin mali planını toplama sürecini otomatikleştirme projesi oldu.

02
ÇÖZÜM

Finansal plânlama ve bütçeleme süreci, sekiz ayda Anaplan entegre plânlama bulut platformu temelinde hayata geçirildi ve ilk MVP, 5 ay sonra kullanıma sunuldu:

 • Tek bir finansal veri havuzu organize edildi;
 • Her üç raporlama formunu de etkileyen ayarlamalar yapma olasılığı ile yönetim raporlamasının toplanması için modüller oluşturuldu;
 • Şirketin üst düzey hedeflerinin belirlenmesi ile aşağıdan yukarıya doğru fonksiyon bütçelerinin toplanmasıyla birleştiren, yıllık bütçe ve yıl içi plânın plânlanması için bir model başlatıldı;
 • Gelir ve sipariş sayısını plânlamak için bir itici güç modeli oluşturuldu;
 • Nakliye ve depolama işletme maliyetleri için bir plânlama modeli oluşturdu;
 • Amortismanın otomatik olarak hesaplanması ve gerekli raporlama formlarına göre tutarların dağıtılması ile ticari, idari ve diğer giderlerin yanı sıra yatırım yatırımlarının toplanması için modüller oluşturuldu;
 • Personel sayısını (hem operasyonel hem de idari) plânlamak ve tazminat ve yan hakları hesaplamak için bir model oluşturdu;
 • Şirketin fonksiyonel bütçeleri, her bölümün iş modeline uygun olarak geliştirildi;
 • Faktör analizinin ana hedef göstergelere göre hesaplanması uygulandı;
 • Hem finansal plânın korunması sürecinde hem de ayı kapatma sürecinde raporlama paketinin hazırlanması otomatize edildi.

Finansal plânlama ve bütçeleme süreci, sekiz ayda Anaplan entegre plânlama bulut platformu temelinde hayata geçirildi ve ilk MVP, 5 ay sonra kullanıma sunuldu:

 • Tek bir finansal veri havuzu organize edildi;
 • Her üç raporlama formunu de etkileyen ayarlamalar yapma olasılığı ile yönetim raporlamasının toplanması için modüller oluşturuldu;
 • Şirketin üst düzey hedeflerinin belirlenmesi ile aşağıdan yukarıya doğru fonksiyon bütçelerinin toplanmasıyla birleştiren, yıllık bütçe ve yıl içi plânın plânlanması için bir model başlatıldı;
 • Gelir ve sipariş sayısını plânlamak için bir itici güç modeli oluşturuldu;
 • Nakliye ve depolama işletme maliyetleri için bir plânlama modeli oluşturdu;
 • Amortismanın otomatik olarak hesaplanması ve gerekli raporlama formlarına göre tutarların dağıtılması ile ticari, idari ve diğer giderlerin yanı sıra yatırım yatırımlarının toplanması için modüller oluşturuldu;
 • Personel sayısını (hem operasyonel hem de idari) plânlamak ve tazminat ve yan hakları hesaplamak için bir model oluşturdu;
 • Şirketin fonksiyonel bütçeleri, her bölümün iş modeline uygun olarak geliştirildi;
 • Faktör analizinin ana hedef göstergelere göre hesaplanması uygulandı;
 • Hem finansal plânın korunması sürecinde hem de ayı kapatma sürecinde raporlama paketinin hazırlanması otomatize edildi.
03
İŞLETME DEĞERİ
 • Yıllık ve yıl içi mali plânlama için tek bir entegre süreç oluşturdu;
 • Bütçeleri “yapıştırmak” için manuel işlemlerin ve yinelemelerin sayısı azaltıldı;
 • Model, yıllık bütçeyi oluştururken ve yıl boyunca uygulanmasını takip ederken yönetim kurulu için verilerin şeffaflığını önemli ölçüde artırmaya imkân sağlıyor;
 • Bir mali plânın oluşturulması için azaltılmış süre: zaten 2021’de sonuç elde edildi, yani bütçelerin toplanması için son tarihlere uyuldu;
 • Süreç, tüm katılımcılar için birleştirilmiş ve şeffaf hale geldi, “gizli fayda” elde edildi: her olayın etkisini hesaba katmak için daha önce farklı olan süreçler birleştirildi;
 • Hata olasılığı en aza indirildi;
 • Her bütçe sahibi artık sadece plânın oluşturulmasına katılmakla kalmıyor, plândaki değişikliklerin Şirketin genel performansını nasıl etkilediğini de görüyor.
 • Yıllık ve yıl içi mali plânlama için tek bir entegre süreç oluşturdu;
 • Bütçeleri “yapıştırmak” için manuel işlemlerin ve yinelemelerin sayısı azaltıldı;
 • Model, yıllık bütçeyi oluştururken ve yıl boyunca uygulanmasını takip ederken yönetim kurulu için verilerin şeffaflığını önemli ölçüde artırmaya imkân sağlıyor;
 • Bir mali plânın oluşturulması için azaltılmış süre: zaten 2021’de sonuç elde edildi, yani bütçelerin toplanması için son tarihlere uyuldu;
 • Süreç, tüm katılımcılar için birleştirilmiş ve şeffaf hale geldi, “gizli fayda” elde edildi: her olayın etkisini hesaba katmak için daha önce farklı olan süreçler birleştirildi;
 • Hata olasılığı en aza indirildi;
 • Her bütçe sahibi artık sadece plânın oluşturulmasına katılmakla kalmıyor, plândaki değişikliklerin Şirketin genel performansını nasıl etkilediğini de görüyor.

BİZE NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?

Join us in LinkedIn

  ЕСТЬ ВОПРОС?

  Да, у меня есть вопрос!

  Имя
  Фамилия
  Страна
  Компания
  Позиция
  Email
  Телефон
  Было бы интересно узнать больше о следующем:

   ASK A QUESTION

   I have a question in mind

   First Name
   Last Name
   Country
   Company
   Position
   Email
   Phone
   I'm particularly interested in hearing more about:

    FRAGE STELLEN

    Ich habe eine spezielle Frage

    Vorname
    Nachname
    Land
    Firma
    Position
    Email
    Telefon
    Es wäre interessant, mehr über die folgenden Punkte zu erfahren:

     BİR SORU SORUN

     Aklımda bir soru var

     İlk isim
     Soyadı
     Ülke
     Şirket
     Pozisyon
     Email
     Telefon
     Özellikle şunun hakkında daha fazla şey duymak istiyorum:

      НАПИСАТЬ НАМ

      Имя
      Фамилия
      Компания
      Телефон
      e-mail
      комментарий

       CONTACT US

       FIRST NAME
       LAST NAME
       COMPANY
       PHONE
       e-mail
       COMMENTS

        SCHREIB UNS

        VORNAME
        NACHNAME
        UNTERNEHMEN
        TELEFON
        e-mail
        KOMMENTAR

         BİZE YAZIN

         İLK ADI
         SOY İSİM
         ŞİRKET
         TELEFON
         e-mail
         YORUM

          ЗАПРОСИТЬ ДЕМО

          Хотелось бы посмотреть демо

          Имя
          Фамилия
          Страна
          Компания
          Индустрия
          Позиция
          Email
          Мне было бы интересно пообщаться и увидеть быструю демонстрацию:

           BOOK A DEMO

           I'd be interested in seeing a quick demo

           First Name
           Last Name
           Country
           Company
           Industry
           Position
           Email
           I'd be interested in having a chat and seeing a quick demo:

            DEMO BUCHEN

            Ich würde gerne eine kurze Demo sehen

            Vorname
            Nachname
            Land
            Firma
            Industrie
            Position
            Email
            Ich wäre an einem Gespräch und einer kurzen Demo interessiert:

             DEMO İSTEYİN

             Hızlı bir demo görmek isterim

             İlk isim
             Soyadı
             Ülke
             Şirket
             Endüstri
             Pozisyon
             Email
             Sohbet etmek ve hızlı bir demo görmek isterim: