language

Çevrimiçi hipermarket, Anaplan sayesinde finansal plânlamanın hızını ve kalitesini artırdı

Müşteri
gıda ve ilgili ürünlerin çevrimiçi hipermarketi
Endüstri
E-commerce, Perakende
Fonksiyonel alan
Finansal Planlama ve Analiz (FP&A)
Çözüm
Anaplan
Çevrimiçi hipermarket, Anaplan sayesinde finansal plânlamanın hızını ve kalitesini artırdı
01
ARKA PLAN

Herhangi bir çevrimiçi hizmet işinde, kullanılan teknolojilerin kalitesi şirketin rekabet gücünü belirler. Teknolojiler, bilinçli yönetim kararları almak için gerekli olan verileri sağlayarak uzmanlara ve yönetime değişiklikler hakkında derhâl bilgi verir. Karar alma hızı ve plânlamanın doğruluğu, finansal sonuçları doğrudan etkiler ve ancak teknoloji, bir kaynaktan bir paydaşa bilgi iletmek için gereken süreyi en aza indirebilir. Daha önce, COVID-19 salgınının ortasında Şirket, tüketici talebinde hızlı kararlar ve iş yeniden yapılandırması gerektiren önemli değişikliklerle karşı karşıya kaldı.

 

Oluşan durumda, birçok geliştirme senaryosunun mümkün olan en kısa sürede hesaplanmasına izin veren araçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Tam da bunun için, yönetim ekibi için en önemli girişimlerden biri, şirketin mali planını toplama sürecini otomatikleştirme projesi oldu.

Herhangi bir çevrimiçi hizmet işinde, kullanılan teknolojilerin kalitesi şirketin rekabet gücünü belirler. Teknolojiler, bilinçli yönetim kararları almak için gerekli olan verileri sağlayarak uzmanlara ve yönetime değişiklikler hakkında derhâl bilgi verir. Karar alma hızı ve plânlamanın doğruluğu, finansal sonuçları doğrudan etkiler ve ancak teknoloji, bir kaynaktan bir paydaşa bilgi iletmek için gereken süreyi en aza indirebilir. Daha önce, COVID-19 salgınının ortasında Şirket, tüketici talebinde hızlı kararlar ve iş yeniden yapılandırması gerektiren önemli değişikliklerle karşı karşıya kaldı.

 

Oluşan durumda, birçok geliştirme senaryosunun mümkün olan en kısa sürede hesaplanmasına izin veren araçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Tam da bunun için, yönetim ekibi için en önemli girişimlerden biri, şirketin mali planını toplama sürecini otomatikleştirme projesi oldu.

02
ÇÖZÜM

Finansal plânlama ve bütçeleme süreci, sekiz ayda Anaplan entegre plânlama bulut platformu temelinde hayata geçirildi ve ilk MVP, 5 ay sonra kullanıma sunuldu:

 • Tek bir finansal veri havuzu organize edildi;
 • Her üç raporlama formunu de etkileyen ayarlamalar yapma olasılığı ile yönetim raporlamasının toplanması için modüller oluşturuldu;
 • Şirketin üst düzey hedeflerinin belirlenmesi ile aşağıdan yukarıya doğru fonksiyon bütçelerinin toplanmasıyla birleştiren, yıllık bütçe ve yıl içi plânın plânlanması için bir model başlatıldı;
 • Gelir ve sipariş sayısını plânlamak için bir itici güç modeli oluşturuldu;
 • Nakliye ve depolama işletme maliyetleri için bir plânlama modeli oluşturdu;
 • Amortismanın otomatik olarak hesaplanması ve gerekli raporlama formlarına göre tutarların dağıtılması ile ticari, idari ve diğer giderlerin yanı sıra yatırım yatırımlarının toplanması için modüller oluşturuldu;
 • Personel sayısını (hem operasyonel hem de idari) plânlamak ve tazminat ve yan hakları hesaplamak için bir model oluşturdu;
 • Şirketin fonksiyonel bütçeleri, her bölümün iş modeline uygun olarak geliştirildi;
 • Faktör analizinin ana hedef göstergelere göre hesaplanması uygulandı;
 • Hem finansal plânın korunması sürecinde hem de ayı kapatma sürecinde raporlama paketinin hazırlanması otomatize edildi.

Finansal plânlama ve bütçeleme süreci, sekiz ayda Anaplan entegre plânlama bulut platformu temelinde hayata geçirildi ve ilk MVP, 5 ay sonra kullanıma sunuldu:

 • Tek bir finansal veri havuzu organize edildi;
 • Her üç raporlama formunu de etkileyen ayarlamalar yapma olasılığı ile yönetim raporlamasının toplanması için modüller oluşturuldu;
 • Şirketin üst düzey hedeflerinin belirlenmesi ile aşağıdan yukarıya doğru fonksiyon bütçelerinin toplanmasıyla birleştiren, yıllık bütçe ve yıl içi plânın plânlanması için bir model başlatıldı;
 • Gelir ve sipariş sayısını plânlamak için bir itici güç modeli oluşturuldu;
 • Nakliye ve depolama işletme maliyetleri için bir plânlama modeli oluşturdu;
 • Amortismanın otomatik olarak hesaplanması ve gerekli raporlama formlarına göre tutarların dağıtılması ile ticari, idari ve diğer giderlerin yanı sıra yatırım yatırımlarının toplanması için modüller oluşturuldu;
 • Personel sayısını (hem operasyonel hem de idari) plânlamak ve tazminat ve yan hakları hesaplamak için bir model oluşturdu;
 • Şirketin fonksiyonel bütçeleri, her bölümün iş modeline uygun olarak geliştirildi;
 • Faktör analizinin ana hedef göstergelere göre hesaplanması uygulandı;
 • Hem finansal plânın korunması sürecinde hem de ayı kapatma sürecinde raporlama paketinin hazırlanması otomatize edildi.
03
İŞLETME DEĞERİ
 • Yıllık ve yıl içi mali plânlama için tek bir entegre süreç oluşturdu;
 • Bütçeleri “yapıştırmak” için manuel işlemlerin ve yinelemelerin sayısı azaltıldı;
 • Model, yıllık bütçeyi oluştururken ve yıl boyunca uygulanmasını takip ederken yönetim kurulu için verilerin şeffaflığını önemli ölçüde artırmaya imkân sağlıyor;
 • Bir mali plânın oluşturulması için azaltılmış süre: zaten 2021’de sonuç elde edildi, yani bütçelerin toplanması için son tarihlere uyuldu;
 • Süreç, tüm katılımcılar için birleştirilmiş ve şeffaf hale geldi, “gizli fayda” elde edildi: her olayın etkisini hesaba katmak için daha önce farklı olan süreçler birleştirildi;
 • Hata olasılığı en aza indirildi;
 • Her bütçe sahibi artık sadece plânın oluşturulmasına katılmakla kalmıyor, plândaki değişikliklerin Şirketin genel performansını nasıl etkilediğini de görüyor.
 • Yıllık ve yıl içi mali plânlama için tek bir entegre süreç oluşturdu;
 • Bütçeleri “yapıştırmak” için manuel işlemlerin ve yinelemelerin sayısı azaltıldı;
 • Model, yıllık bütçeyi oluştururken ve yıl boyunca uygulanmasını takip ederken yönetim kurulu için verilerin şeffaflığını önemli ölçüde artırmaya imkân sağlıyor;
 • Bir mali plânın oluşturulması için azaltılmış süre: zaten 2021’de sonuç elde edildi, yani bütçelerin toplanması için son tarihlere uyuldu;
 • Süreç, tüm katılımcılar için birleştirilmiş ve şeffaf hale geldi, “gizli fayda” elde edildi: her olayın etkisini hesaba katmak için daha önce farklı olan süreçler birleştirildi;
 • Hata olasılığı en aza indirildi;
 • Her bütçe sahibi artık sadece plânın oluşturulmasına katılmakla kalmıyor, plândaki değişikliklerin Şirketin genel performansını nasıl etkilediğini de görüyor.

BİZE NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?

Join us in LinkedIn

  BİR SORU SORUN

  Aklımda bir soru var

  İlk isim
  Soyadı
  Ülke
  Şirket
  Pozisyon
  Email
  Telefon
  Özellikle şunun hakkında daha fazla şey duymak istiyorum:

   BİZE YAZIN

   İLK ADI
   SOY İSİM
   ŞİRKET
   TELEFON
   e-mail
   YORUM

    DEMO İSTEYİN

    Hızlı bir demo görmek isterim

    İlk isim
    Soyadı
    Ülke
    Şirket
    Endüstri
    Pozisyon
    Email
    Sohbet etmek ve hızlı bir demo görmek isterim: