language

Anaplan platformuna dayalı entegre planlama

Müşteri
Küresel gübre üreticisi ve ihracatçısı
Endüstri
Kimya endüstrisi
Fonksiyonel alan
Entegre İş Planlaması (IBP), Optimizasyon
Çözüm
Anaplan
Anaplan platformuna dayalı entegre planlama
01
ARKA PLAN

Mineral gübre üretiminde dünya liderlerinden biri. Grup, üretim ve lojistik varlıklarını, liman terminallerini ve ticaret evlerini içermektedir. Ürünlerini tüm kıtalara tedarik eden firma, 2016 yılından itibaren kendi bayi ağını geliştirmeye başlamıştır.

Büyüyen üretim ve satış hacimleri bağlamında, mineral gübre pazarında artan dalgalanma ve dijitalleşmeye yönelik stratejik odak dikkate alınarak, Şirket, planlama kalitesini iyileştirme, planlama süreçlerini modernleştirme ve otomatikleştirme ve planların uygulanmasını izleme göreviyle karşı karşıya kaldı.

Grubun 8 şirketinde çeşitli fonksiyonlardan 100’den fazla kişi şirketteki bu süreçlere dahil oluyor. Proje gerçekleşmeden önce, İş, çok sayıda farklı Excel dosyası oluşturma ve sürdürme ihtiyacı, planın tek bir güncel sürümünün olmaması ve dosyaların e-posta ile yapısal olmayan gönderimi nedeniyle karmaşıkt.  Planın koordinasyonunda verim alınamadı, manuel planlama hataları tespit edildi.

Süreç esas olarak manuel olarak sürdürüldüğünden (yılda 2000’den fazla Excel elektronik tablosu), şirketin karşılaştığı zorlukları karşılamadı. Bu, modern ve esnek bir BT platformuna dayalı satış ve operasyonları planlamak için birleşik bir yönetim devresi oluşturma ihtiyacını ortaya çıkardı. Özel BT sistemleri pazarının analizine ve bunların bir dizi kritere göre değerlendirilmesine dayanarak Anaplan platformu seçildi. Uygulama ortağı, Planningo danışmanlık ekibiydi.

Mineral gübre üretiminde dünya liderlerinden biri. Grup, üretim ve lojistik varlıklarını, liman terminallerini ve ticaret evlerini içermektedir. Ürünlerini tüm kıtalara tedarik eden firma, 2016 yılından itibaren kendi bayi ağını geliştirmeye başlamıştır.

Büyüyen üretim ve satış hacimleri bağlamında, mineral gübre pazarında artan dalgalanma ve dijitalleşmeye yönelik stratejik odak dikkate alınarak, Şirket, planlama kalitesini iyileştirme, planlama süreçlerini modernleştirme ve otomatikleştirme ve planların uygulanmasını izleme göreviyle karşı karşıya kaldı.

Grubun 8 şirketinde çeşitli fonksiyonlardan 100’den fazla kişi şirketteki bu süreçlere dahil oluyor. Proje gerçekleşmeden önce, İş, çok sayıda farklı Excel dosyası oluşturma ve sürdürme ihtiyacı, planın tek bir güncel sürümünün olmaması ve dosyaların e-posta ile yapısal olmayan gönderimi nedeniyle karmaşıkt.  Planın koordinasyonunda verim alınamadı, manuel planlama hataları tespit edildi.

Süreç esas olarak manuel olarak sürdürüldüğünden (yılda 2000’den fazla Excel elektronik tablosu), şirketin karşılaştığı zorlukları karşılamadı. Bu, modern ve esnek bir BT platformuna dayalı satış ve operasyonları planlamak için birleşik bir yönetim devresi oluşturma ihtiyacını ortaya çıkardı. Özel BT sistemleri pazarının analizine ve bunların bir dizi kritere göre değerlendirilmesine dayanarak Anaplan platformu seçildi. Uygulama ortağı, Planningo danışmanlık ekibiydi.

02
ÇÖZÜM

Anaplan platformunun uygulanması iki bölüme ayrıldı: ilk olarak, satış ve üretimin operasyonel planlama süreci bir aylık ufukta başlatıldı, ardından çözümün çerçevesi, yıllık iş planlaması süreci ve operasyonel planın uygulanmasının izlenmesi, analitik raporlarla tamamlandı.

Ticarethaneler ve üretim fonksiyonu için üretim ve/veya satışlardaki değişikliklerin senaryo modellemesinin işlevselliği, plana göre çıktı ve marjinal kârdaki değişikliklerin değerlendirilmesi ile hayata geçirildi.

Operasyonel planlamanın bir parçası olarak, Anaplan Optimizer aracı kullanılarak optimizasyon algoritmalarının sıralı olarak başlatılması uygulandı. Bu algoritmalar, mevcut önkoşulları ve kısıtlamaları dikkate alarak, günlük seviyeye kadar aylık ve üretim için en uygun satış ve sevkiyat planlarını hesaplar. Hesaplama 5 dakikadan az sürer. Bu işlevsellik, en marjinal satış yönergelerini ve üretim programını seçmenize, kapasiteyi %100’e kadar yüklemenize, grup içi tüketim ihtiyaçlarını düzeltmenize olanak tanır. Yerleşik hesaplamaların yardımıyla, ortaya çıkan planlar, bir demiryolu vagonu filosunun mevcudiyeti ve liman aktarma kapasiteleri de dahil olmak üzere fizibilite açısından değerlendirilir.

Üretim, satış ve sevkiyat gerçeği hakkında bilgi toplama süreci, hem planlama döneminde hem de ilgili kurumsal BT sistemleriyle entegrasyonun uygulandığı kapanış sonuçlarına göre oluşturulmuş ve standartlaştırılmıştır.

Ek olarak, Anaplan’da bir plan oluşturma sürecini belirli görevlere ve adımlara ayırmayı mümkün kılan Workflow işlevi oluşturuldu. Adımına başlamadan önce, her çalışan, talimatlar ve iş için son tarihler içeren bir e-posta bildirimi alır, sanatçılardan gelen yorumlar ve süreç için gelecekteki görevler sistemde görüntülenebilir.

Anaplan platformunun uygulanması iki bölüme ayrıldı: ilk olarak, satış ve üretimin operasyonel planlama süreci bir aylık ufukta başlatıldı, ardından çözümün çerçevesi, yıllık iş planlaması süreci ve operasyonel planın uygulanmasının izlenmesi, analitik raporlarla tamamlandı.

Ticarethaneler ve üretim fonksiyonu için üretim ve/veya satışlardaki değişikliklerin senaryo modellemesinin işlevselliği, plana göre çıktı ve marjinal kârdaki değişikliklerin değerlendirilmesi ile hayata geçirildi.

Operasyonel planlamanın bir parçası olarak, Anaplan Optimizer aracı kullanılarak optimizasyon algoritmalarının sıralı olarak başlatılması uygulandı. Bu algoritmalar, mevcut önkoşulları ve kısıtlamaları dikkate alarak, günlük seviyeye kadar aylık ve üretim için en uygun satış ve sevkiyat planlarını hesaplar. Hesaplama 5 dakikadan az sürer. Bu işlevsellik, en marjinal satış yönergelerini ve üretim programını seçmenize, kapasiteyi %100’e kadar yüklemenize, grup içi tüketim ihtiyaçlarını düzeltmenize olanak tanır. Yerleşik hesaplamaların yardımıyla, ortaya çıkan planlar, bir demiryolu vagonu filosunun mevcudiyeti ve liman aktarma kapasiteleri de dahil olmak üzere fizibilite açısından değerlendirilir.

Üretim, satış ve sevkiyat gerçeği hakkında bilgi toplama süreci, hem planlama döneminde hem de ilgili kurumsal BT sistemleriyle entegrasyonun uygulandığı kapanış sonuçlarına göre oluşturulmuş ve standartlaştırılmıştır.

Ek olarak, Anaplan’da bir plan oluşturma sürecini belirli görevlere ve adımlara ayırmayı mümkün kılan Workflow işlevi oluşturuldu. Adımına başlamadan önce, her çalışan, talimatlar ve iş için son tarihler içeren bir e-posta bildirimi alır, sanatçılardan gelen yorumlar ve süreç için gelecekteki görevler sistemde görüntülenebilir.

03
İŞLETME DEĞERİ
 • Tek bir yönetim döngüsü oluşturuldu: artık üretim planı oluşturmak için ayrı bir süreç veya ayrı bir satış planlama süreci yok. Artık üretim, satış ve nakliye planlarını birleştiren entegre bir planlama süreci var.
 • Hesaplamaların, kontrolün ve analitiğin otomasyonu ve ayrıca algoritmaların kullanımı planlamanın kalitesini iyileştirdi, analitiği her bağlamda kullanılabilir hale getirdi ve yönetim kararlarını şeffaflaştırdı.
 • Excel’den ve sistem dışı iletişimden uzaklaşma, hataların ve insan faktörünün etkisinin en aza indirilmesine, planlama hızının ve sayılara karşı sorumluluğun artmasına olanak sağlamıştır.
 • Tüm veriler tek bir yerde: herhangi bir kullanıcı, erişim hakları dahilinde en güncel verilere her zaman erişebilir. Artık iş arkadaşlarınızın uygunluğuna bağlı olarak, dosya sürümlerini kontrol ederek ve e-posta güvenilirliğine güvenerek bilgi istemek ve beklemek yok.
 • Yeniden tasarlanan S&OP sürecinin şeffaflığı: Proje ekibi üyeleri, oluşturulan sürece eleştirel bir bakış attılar, diğer departmanlardan meslektaşlarının karmaşıklıklarını öğrendiler ve yeni bir yaklaşımı birlikte yazdılar. Farklı departmanlardan çalışanlar, S&OP sürecini ve bu süreçte herkesin rolünü daha iyi anlamaya başladı. Bu etkiyi ölçmek zordur, ancak önemini abartmak daha da zordur.
 • Operasyonel planlama ile yıllık iş planlamasını tek bir sistemde birleştirmek, hem planların fizibilitesini hem de bunların şirketin hedefleriyle olan ilişkisini etkin bir şekilde izlemenize olanak tanır ve uzun vadeli döngüsel planlamaya geçiş için temel oluşturur.
 • Tek bir yönetim döngüsü oluşturuldu: artık üretim planı oluşturmak için ayrı bir süreç veya ayrı bir satış planlama süreci yok. Artık üretim, satış ve nakliye planlarını birleştiren entegre bir planlama süreci var.
 • Hesaplamaların, kontrolün ve analitiğin otomasyonu ve ayrıca algoritmaların kullanımı planlamanın kalitesini iyileştirdi, analitiği her bağlamda kullanılabilir hale getirdi ve yönetim kararlarını şeffaflaştırdı.
 • Excel’den ve sistem dışı iletişimden uzaklaşma, hataların ve insan faktörünün etkisinin en aza indirilmesine, planlama hızının ve sayılara karşı sorumluluğun artmasına olanak sağlamıştır.
 • Tüm veriler tek bir yerde: herhangi bir kullanıcı, erişim hakları dahilinde en güncel verilere her zaman erişebilir. Artık iş arkadaşlarınızın uygunluğuna bağlı olarak, dosya sürümlerini kontrol ederek ve e-posta güvenilirliğine güvenerek bilgi istemek ve beklemek yok.
 • Yeniden tasarlanan S&OP sürecinin şeffaflığı: Proje ekibi üyeleri, oluşturulan sürece eleştirel bir bakış attılar, diğer departmanlardan meslektaşlarının karmaşıklıklarını öğrendiler ve yeni bir yaklaşımı birlikte yazdılar. Farklı departmanlardan çalışanlar, S&OP sürecini ve bu süreçte herkesin rolünü daha iyi anlamaya başladı. Bu etkiyi ölçmek zordur, ancak önemini abartmak daha da zordur.
 • Operasyonel planlama ile yıllık iş planlamasını tek bir sistemde birleştirmek, hem planların fizibilitesini hem de bunların şirketin hedefleriyle olan ilişkisini etkin bir şekilde izlemenize olanak tanır ve uzun vadeli döngüsel planlamaya geçiş için temel oluşturur.

BİZE NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?

Join us in LinkedIn

  BİR SORU SORUN

  Aklımda bir soru var

  İlk isim
  Soyadı
  Ülke
  Şirket
  Pozisyon
  Email
  Telefon
  Özellikle şunun hakkında daha fazla şey duymak istiyorum:

   BİZE YAZIN

   İLK ADI
   SOY İSİM
   ŞİRKET
   TELEFON
   e-mail
   YORUM

    DEMO İSTEYİN

    Hızlı bir demo görmek isterim

    İlk isim
    Soyadı
    Ülke
    Şirket
    Endüstri
    Pozisyon
    Email
    Sohbet etmek ve hızlı bir demo görmek isterim: